Рамка петорна (стъклена) – застинала лава

125.42 лв.