ПолМат

ПолМат‘ПолМат’ АД чрез преобразуване присъства на търговския пазар повече от 60 години. По настоящем дружеството разполага със собствени складови помещения, част от административна сграда и отлично оборудван автосервиз, в който работят добри специалисти. Добрата материална база – складове, работилници, офиси и сервиз, както и отличните транспортни, в това число шосейни, железопътни връзки и тир достъп, определят ‘ПолМат’ АД, като желан и предпочитан търговски партньор, както на вътрешния, така и на международния пазар.

‘ПолМат’ АД има за цел непрекъснато развитие на своята дейност. Дружеството е регистрирано в КРС като доставчик на интернет, при това с отлично качество и на конкурентни цени.